Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen finder i år sted i forbindelse med årets sommertræf, søndag den 6. september 2020 kl 12.00

Af Bestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes:

FDF-lejren “Hovborg”, Nordstrand/Hov, Gustav Petersensvej 3, 5953 Tranekær.

Dagsorden ifølge vedtægterne for Honda CX Club Danmark:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Gennemgang af forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning, ved formanden
 4. Regnskabets og næste års budgets forelæggelse  (regnskabet ses i sidste blad)
 5. Indkomne forslag – lovændringer  (ses i sidste blad, CX NYT nr 1/2020)
 6. Indkomne forslag – øvrige  (forslag skal sendes til formanden senest 20. august)
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

(formandens, næstformandens og kassererens valgperioder udløber)

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af 2 kritiske revisorer /bilagskontrollanter
 3. Fastsættelse af kontingent(foreslås uændret)
 4. Eventuelt
 5. Årets CX-kammerat(fristen for forslag er udløbet)

Klubben er vært ved kaffebord med kage samt øl/vand under generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen 2020, som ønsket behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 20. august. Disse sendes til formanden, H.C. Andersen, via mail til: hachandersen@hotmail.com .

Bestyrelsen

Enkelte (3 medlemmer) har via CX Forum ytret ønske om at afholde generalforsamlingen om lørdagen, mens sommertræffet står på.

Bestyrelsens medlemmer er også klubmedlemmer, som ønsker at have tid og overskud til at dele træffets oplevelser med alle andre, hvorfor generalforsamlingen er programsat til efter træffets afslutning. Vi håber, at færdiggøre generalforsamlingen ved 16-tiden.

LÆSE MERE OM SOMMERTRÆF 2020 HER

 

Facebook kommentarer
Del gerne hvor du ønsker

Comments are closed.