Klubeffekter bestilles hos klubbens kasserer:

Ralph Mølders på tlf. 3096 3868

Honda CX Club Danmark