CX NYT er Honda CX-Club Danmarks medlemsblad

Bladet udkommer 3 gange om året, marts, juli og november.

CX NYT indeholder historier om medlemmernes oplevelser, tekniske artikler og køb og salg for klubbens medlemmer.

CX Nyt

Redaktionen består indtil videre af Ralph Mølders (1063).

Indlæg til CX NYT sendes til Ralph Mølders

Deadline

Artikler og annoncer skal være redaktøren i hænde senest den 20. før udgivelsesmåneden.

Bladet er i flere år trykt hos Vitten Bogtryk, og her er det p.t. Tina Carlsson, der står for bladet.

Billeder skal helst sendes som digitale. Hvis papirbilleder ønskes retur, skal en frankeret svarkuvert medsendes.

 

Del gerne hvor du ønsker