Generalforsamling 2020

Honda CX-Club generalforsamling 2020

Ny dato: Honda CX-Club generalforsamling 2020 finder sted lørdag den 16. maj på MC Touring Camp

Af Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen og tilhørende træf midt i maj måned aflyses.

De af klubben i den forbindelse reserverede hytter i Touring Campen afbestilles, og de allerede indbetalte beløb refunderes i fuldt omfang.

GF afholdes i stedet for i tilslutning til klubbens sommertræf på Langeland den første weekend i september måned.

GF vil starte søndag klokken 12, når alle har fået morgenmad og pakket deres ting, så vi er klar til at forlade træfstedet, lige så snart GF er slut. Der vil blive sørget for kaffe og kage samt øl/vand til GF, som vi plejer, men ingen aftensmad søndag.

Dagsorden som allerede offentliggjort i CX NYT nr 1/2020.

Fristen for indsendelse af forslag forlænges (IKKE vedtægtsændringer!) forlænges til torsdag den 20. august (sendes til formanden).

Fristen for forslag til “Årets CX-kammerat forlænges IKKE – sidste frist er fortsat 15. april.

Sommertræf + GF afholdes 4.-6. september 2020 i FDF lejren HOVBORG udenfor Lohals på Nord-Langeland.

Tilmelding til træffet er nødvendigt. Alt herom vil som sædvanlig blive offentliggjort i CX NYT 2/2020, som udkommer til Juli.

Pris for deltagelse og tilmeldingsfrist er endnu ikke afgjort, men vil ligne samme fra i fjor, og ligeledes blive offentliggjort i CX NYT.

Klubbens kontaktperson på Fyn, Lars Stæhrhøj, vil tilrettelægge fællesturen.

SE INFO OM SOMMERTRÆF HER

Facebook kommentarer
Del gerne hvor du ønsker

Comments are closed.