Generalforsamling 2020

Honda CX-Club generalforsamling 2020

Honda CX-Club generalforsamling 2020 finder sted lørdag den 16. maj på MC Touring Camp

Af Bestyrelsen

Som meddelt i CX NYT nr 3/2019 finder generalforsamlingen 2020 sted

LØRDAG den 16. MAJ, som altid på MC TOURING CAMP i Djursland.

I forbindelse med generalforsamlingen er der også “det lille klubtræf” i weekenden, fra fredag den 15. til søndag den 17.

Som altid vil indkaldelse og program blive offentliggjort i martsnummeret af CX NYT, nr 1/2020.

Vedrørende forslag: forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til klubbens formand senest med udgangen af januar måned. Disse vil blive offentliggjort i CX NYT nr 1.

Øvrige forslag skal fremsendes til klubbens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg: Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer på årets generalforsamlingen. Formanden, næstformanden og kassereren er alle på valg i år. Alle genopstiller.

Årets CX-kammerat: i næste udgave af CX NYT vil dette emne blive fremhævet. Alle klubbens medlemmer opfordres til at indsende forslag til klubbens formand. Blandt forslagene vil Årets CX-kammerat blive udvalgt af de valgpersoner, som har meldt sig til dette job (3 fra hver region, ingen fra bestyrelsen).

Reservation af indendørs soveplads: ligesom sidste år, har bestyrelsen besluttet at reservere et antal hytter på campingpladsen, hvor de samlede sengepladser videreformidles ENKELTVIS til de interesserede klubmedlemmer, som deltager i træffet og generalforsamlingen. Prisen for 1 seng hele weekenden er 200 kr, som afregnes med klubben.

Derudover skal der betales et ordinært overnatningsgebyr til Campen, som betales direkte til denne i forbindelse med indcheckningen (som er obligatorisk for alle).

Sengepladserne fordeles efter “Først-til-mølle-princippet”, indtil disse er udsolgte.

Eventuelle overskydende hele hytter afbestilles 1 måned før, så klubben ikke hæfter for unødvendige udgifter.

Henvendelse om en ønsket indendørs sengeplads rettes til kassereren. P.t. er 5 pladser booket. De næste 3 får en plads i en af de nye rummelige 4-mandshytter. De næste 4 tildeles plads i en 6-mandshytte.

Til sidst fordeles pladserne i en af de ældre 4-mandshytter. Altså: de første får de bedste pladser!

OBS: Ved ønske om en HEL HYTTE, skal denne reserveres direkte hos MCTC via deres elektroniske bookingsystem.

 

Facebook kommentarer
Del gerne hvor du ønsker

Comments are closed.