Generalforsamling 2020

Generalforsamling og sommertræf 2021

I forbindelse med klubbens forårstræf 7.-9- maj 2021 på Touring Campen har bestyrelsen forhåndreserveret et antal hytter, i hvilke op til 12 medlemmer kan reservere en indendørs sengeplads (køje) for hele weekenden (2 nætter), ved henvendelse herom til kassereren

Af Bestyrelsen

Der er reserveret 2 stk 6-mandshytter og 1 stk 4-mandshytte, i alt 12 sengepladser, idet vi kun belægger de to 6-mandshytter med 4 m/k, så der er plads til at røre sig på samt til bagagen (på 2 af overkøjerne). 4-mandshytten belægges med op til 4 personer.

Pladserne søges fordelt jævnt, så der er bedst mulig plads i alle hytterne, og ligeledes priserne for overnatningerne, så disse udjævnes blandt de, som reserverer.

Prisen pr. sengeplads varierer alt efter belægningen og hyttens størrelse fra minimum 110 kr. (ved 4 personer i 4-mandshytten) til maksimum 485 kr (ved 1 person i 6-mandshytten) pr. person/weekend. For første person i hver hytte tillægges 150 kr for selve overnatningen på campen, øvrige personer i samme hytte skal erlægge samme beløb direkte til Touring Campen. Alle priser er fastsat af MCTC og obligatoriske.

Er man interesseret i at reservere en enkelt indendørs soveplads til træffet, sendes en mail herom til klubbens kasserer – det kan gøres med det samme. Der reserveres efter først-til-mølle princippet. Når bekræftelse for reservering modtages, indbetales et depositum på 400 kr. på klubbens konto.

Når alle pladser er uddelt, beregnes den nøjagtige pris for hver enkelt, og det overskydende beløb refunderes via medlemmets bankkonto – husk derfor at opgive eget bankkontonummer allerede ved reservation!

En eventuel overskydende hytte skal bestyrelsen afbestille senest en måned før denne weekend, så medlemmernes frist for reservering hos kassereren stopper 2 dage tidligere, altså den 5. april (2. påskedag). Eventuelle overskydende pladser kan dog reserveres indtil træffets start; betaling herfor skal i så fald aftales særskit.

Efter endelig afregning af sengepladserne ca.3 uger før træffet, refunderes dette beløb ikke – medmindre et andet medlem senere melder sig og overtager denne nu ledige sengeplads.

Bemærk, der kan kun reseveres én sengeplads ad gangen – ønskes en hel hytte til sig selv eller sammen med andre, skal denne bookes direkte hos Toruring Camp!

Den samlede pris for overnatningen udgøres af hytteleje (+ bookinggebyr) samt selve overnatningen. Sidstnævnte udgør 75 kr pr person/nat – det samme, som hvis man overnatter i eget telt. Enhver skal selv sørge for indskrivning ved ankomsten og betale evt overnatningsgebyret (1. person i hver hytte HAR jo allerede betalt; vedkommendes navn opgives til receptionen af kassereren). Hver deltager bestiller og betaler også selv for morgenmad og øvrige måltider. Kun aftensmaden efter generalforsamlingen lørdag betales af klubben.

Spørgsmål til alt dette? Ring eller skriv til undertegnede (kassereren), så vil jeg besvare dem. Alt dette er ret kompliceret, men bestyrelsen ønsker at yde den service for de medlemmer, som gerne vil reservere en enkelt indendørs soveplads, hvilket ikke kan gøres hos MCTC – her kan man kun reservere en hel hytte ad gangen!

Skal hele træffet og GF aflyses p.g.a. Corona (ligesom sidste år), refunderes det indbetalte beløb naturligvis fuld ud.

Til sidst en supplerende oplysning, som kun vedrører selve generalforsamlingen: denne kan vi ikke længere afholde på MCTC, idet lokalet hertil nu anvendes til andre formål. GF finder derfor sted i et forsamlingshus ca 10 km borte, nærmere herom vil meddeles i CX NYT, marts-udgaven.

 

Facebook kommentarer
Del gerne hvor du ønsker

Comments are closed.