Forum

Ny administrator til Forum søges

CX-klubbens nuværende administrator, Carsten Preus, vil gerne afløses som administrator på klubbens forum

Af Bestyrelsen

Vi søger derfor en ny person, som kunne tænke sig at overtage denne tjans.

Du behøver ikke at besidde superbruger-kvalifikationer, for at bestride denne post. Carsten vil sætte dig ind i det forskellige, og så er det jo ellers blot “learning by doing”.

Administratorens arbejdsopgaver indbærer bl.a.:

Overvåge Forum-systemet, afhjælpe eventuelle tekniske uregelmæssigheder

Deltage i videreudvikling af Forum (herunder oprette eventuelle nye fora)

Input til bestyrelsen

Samarbejde med især webmaster, Facebook-administrator, bladredaktør og kasserer

Samordne nye meddelelser med hjemmesiden, Facebook og CX NYT

Overvåge pli og opførsel (”takt og tone”) i indlæggene fra brugerne

Oprette nye brugere (kun klubmedlemmer)

Slette brugere (udmeldte klubmedlemmer)  *

Flytte gamle indlæg i diverse fora til Arkiv

Ajourføre liste med nye klubmedlemmer  *

Offentliggøre ajourført medlemskartotek  *

Opslag og bekendtgørelser i Forum på bestyrelsens vegne

Offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger  ***

Offentliggøre aktualiserede klubvedtægter  ***

Offentliggøre nye CX NYT  **

Besvare henvendelser fra brugere

Bemærkning:

*    =  efter input fra kassereren

**   = efter input fra bladredaktøren

***  =  efter input fra klubbens sekretær

Lidt teknisk

Klubbens hjemmeside er opbygget i WordPress, men forum har for så vidt intet med dette at gøre, andet end at softwaren til forum ligger som en underafdeling af hjemmesiden. Forum-delen kører i et selvstændigt program der hedder phpBB. Navnet skal man ikke lade sig afskrække af.

Er du interesseret og vil høre lidt mere om tjansen, så kontakt gerne Carsten eller Erling.

 

Facebook kommentarer
Del gerne hvor du ønsker

Comments are closed.