Sponsorer
OK
Tank penge til Honda CX-Club Danmark
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og støt Honda CX-Club Danmmark.

CX-Nyt

CX-Nyt er Honda CX-Club Danmarks medlemsblad. Bladet udkommer fire gange om året: marts, juni, september og december.

CX-Nyt indeholder historier om medlemmernes oplevelser, tekniske artikler og køb og salg for klubbens medlemmer.

Bladudvalget består indtil videre af
   Ralph Mølders (1063)
   

Indlæg til CX-Nyt sendes til Ralph Mølders

 

Artikler og annoncer skal være redaktøren i hænde senest den 23. før udgivelsesmåneden.

Bladet er i flere år trykt hos Vitten Bogtryk, og her er det pt. Tina Carlsson der står for bladet. Billeder skal helst sendes som digitale. Hvis papirbilleder ønskes retur skal frankeret svarkuvert medsendes.